برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با استاندارد های اعتباربخشی

تشکیل جلسه اجرایی استانداردهای اختصاصی اعتباربخشی آموزشی در مرکز قلب شهید مدنی تبریز

مطالب/ تشکیل جلسه اجرایی استانداردهای اختصاصی اعتباربخشی آموزشی در مرکز قلب شهید مدنی تبریز

                           
      تشکیل جلسه اجرایی استانداردهای اختصاصی اعتباربخشی آموزشی در مرکز قلب شهید مدنی تبریز به گزارش روابط عمومی مرکز قلب شهید مدنی تبریز، پس از اجرای استانداردهای ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های آموزشی در حوزه معاونت آموزشی که منجر به ارزیابی درونی مراکز آموزشی درمانی کشور شد....
پنجشنبه 20 آبان 1395