کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

  حراست
                                      حميد اكبري

            ولی اله محراب زاده
 
         سمت : مسئول حراست
 
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

        شماره تماس:داخلی 325

          مستقيم: 33373932
 
 

 
تعداد بازدید : 14048
 

نظرسنجی