کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

  کمیته پایش و سنجش کیفیت
 
 رسالت کمیته:

كميته پایش و سنجش كيفيت مسئول پيشبرد هماهنگ و يكپارچه فعاليتهاي بهبود كيفيت و ارتقاء ايمني بيمار در راستاي اعتباربخشی ملی بیمارستانهای کشور مي باشد

آیئن نامه داخلی کمیته پایش و سنجش کیفیت
 
 

اعضاء كميته بهبود كيفيت در مركز :

o       رئيس بيمارستان (رئيس كميته)

o       معاون آموزشي بيمارستان

o       مدير بيمارستان

o       مدير خدمات پرستاري

o       رئیس اداره بهبود کیفیت و ایمنی بیمار در صورت نیاز کارشناس بهبود کیفیت

o       مسئول ایمنی بیمار مرکز

o       سوپروايزر آموزشي

o       سوپروایزر کنترل عفونت

o       کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

o       رؤساي بخش هاي اورژانس، اتاق عمل، جراحي، داخلي و كودكان

دبیر کمیته: رئیس اداره  بهبود کیفیت و ایمنی بیمار (آقای علیرضا واحدپور)

 
   
تعداد بازدید : 8954
 

نظرسنجی