کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

  دفتر بهبود کیفیت و ایمنی مرکز

دفتر بهبود کیفیت

رئیس اداره بهبود کیفیت و ایمنی بیمار: علیرضا واحدپور،
کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار: حکیمه پاکروی ،
کارشناس بهبود کیفیت و ایمنی:صدیقه رنجی
کارشناس بهبود کیفیت:زهرا گل محمدی

تلفن تماس:04133373912- 04131774547

نمابر:04133373912

 

مختصری از فعالیت های دفتر:

 

 • تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
 • تهیه برنامه  عملیاتی سالیانه
 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان
 • تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت ، امور مالی ، خدمات پزشکی ، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی ، خدمات پاراکلینیک)
 • برنامه ریزی جامع جهت استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان
 • پایش چگونگی پیشرفت استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان
 • پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان و پایش شاخص های کیفی مرتبط
 • تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی ، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان
 • تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت ، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی
 • ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان
 • ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان
 • تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان
 • اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان
 • ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 • هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات
 • ارتباط مستمر با مسئولان  بيمارستان در جهت رفع مشكلات
 • تهيه وتدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط
 • جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آماري نسبت به فعاليتهاي مربوطه
 • ارائه الگوي استاندارد در بخش جذب نيروي انساني، فضاي فيزيكي مناسب و فرآيندهاي كاري
 • ایجاد هماهنگی با سایر واحد های دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی بین بخشی
 • تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات كارشناسي علمي و كاربردي با مشاركت مديران بيمارستان
 • نظارت بر تشکیل منظم و مستمر کمیته های بیمارستانی
 • بررسی پیشنهادات ارائه شده از طرف پرسنل
 • بررسی و تدوین راهکارهای افزایش درآمد
 • بررسی و تدوین راهکارهای کاهش هزینه
 • پایش مستمر فعالیت ها
 • نظارت و ارزيابي عملكرد واحدها در زمينه مديريت بحران و حوادث غيرمترقبه
 • تحقيق و پژوهش در راستاي فعاليتهاي مربوطه  
تعداد بازدید : 9698
 

نظرسنجی