کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

  معرفی و رسالت دفتر پرستاری
معرفی دپارتمان و رسالت دفتر پرستاری

دفتر پرستاری مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق شهید مدنی با تمسک به رسالت بیمارستان که همانا: 1.کرامت انسانی 2.رضایتمندی ارباب رجوع و پرسنل 3.ارائه خدمات ایمن و مطلوب 4-.مسئولیت پذیری و پاسخگویی 5.توانمندسازی و آموزش می باشد برآن است تا با بکارگیری نیروهای انسانی متخصص، کارآمد و متعهد، نظارت و هدایت بر کلیه فرایندهای پرستاری، بهره گیری از جدیدترین تجهیزات پیشرفته، تکنیکهای درمانی، روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به ارائه بالاترین سطح کیفی خدمت گام بردارد.

اهم فعالیت های دفتر پرستاری:
 1. بازدید روزانه از واحدهای درمانی و نظارت بر حسن اجرای فرایندهای بالینی
 2. تشکیل جلسات مدیریتی ماهیانه و رسیدگی بر مسائل و مشکلات مطرح شده
 3. توزیع نیروی کادر پرستاری مورد نیاز در سطح بیمارستان
 4. جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف
 5. بررسی نیاز تجهیزات پزشکی بخش ها و پیگیری تهیه آنها
 6. آشناسازی پرسنل جدید الورود با مقرارت بیمارستان و تامین نیازهای آموزشی
 7. نظارت بر حسن اجرای قانون ارتقای بهره وری
 8. برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون
 9. نظارت بر ایمنی شغلی( بهداشت حرفه ای) کادر پرستاری
 10. اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشویق و تنبیه) کادر پرستاری
 11. مشارکت در طرح های پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 12. تصمیم گیری در ارتباط با مرخصی ها، ماموریتها و ... کادر پرستاری
 13. همکاری با تیم مدیریت بیمارستان و کادر پزشکی در پیشرفت، بازنگری و اجرای خط مشی ها و اقدامات درمانی مربوط به بیمارستان
 14. نظارت بر حسن اجرای کد 247 در بیمارستان
 
 
تعداد بازدید : 2255
 

نظرسنجی