کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

  نکات مهم در مورد بیماران بستری
نكات مهم در پذيرش بيماران
  1. کارت ملی بیمار مهمترین سند هویتی در مراجعه به بیمارستان می باشد.
  2. كليه بيماراني كه براي آنژيو و بالون تعيين نوبت شده يا حضورا آمادگي خود را جهت بستري اعلام نمايند در غير اينصورت نوبت ايشان به بيمار ديگري داده خواهد شد.
  3. زمان مراجعه جهت تكميل پرونده ساعت 9 الي 11 صبح همان روز بوده و حضور بيمار الزامي نمي باشد پس از طي مراحل مربوطه و خالي شدن تخت ، بيمار بستري خواهد شد . .(بيماراني كه بعد از ساعت 11 مراجعه نمايند بستري ايشان به هفته بعد موكول خواهد شد. )
  4. جهت تماس با بيمار شماره 33373900 را گرفته وشماره بخش بستري بيمار خود را بخواهيد.اين امكان فقط از ساعت 7 صبح لغايت 10شب مي باشد.
  5.  به همراه داشتنمدارك درماني (خلاصه پرونده بستري قبلي ،گزارش اكو ،تست ورزش ،فيلم و گزارش آنژيو گرافي يا شرح عمل قلبي ،نوار قلب ،آزمايشات خوني و ...)و داروهاي مصرفي ..
  6.  از به همراه داشتن هر نوع زيور آلات و پول به مقدار زياد در بخش خودداري فرماييد.(در صورت داشتن زيور آلات از بستري بيمار معذور خواهيم بود )
  7.   اقامت همراه در بخش فقط در صورت نياز و تاييد بخش از ساعت14 به بعد ممكن بوده و هزينه آن در قبلا" اخذ خواهد شد.
تعداد بازدید : 3540
 

نظرسنجی