برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بهبود کیفیت - بیمارستان شهید مدنی

به اشتراک گذاری خطاهای پزشکی حیطه خون و فرآورده های آن

مطالب/ به اشتراک گذاری خطاهای پزشکی حیطه خون و فرآورده های آن

                           
      به اشتراک گذاری خطاهای پزشکی حیطه خون و فرآورده های آن  پیشگیری از تکرار مجدد خطاهای پزشکی از طریق به اشتراک گذاری تجربه ها
شنبه 28 بهمن 1396
20 دلیل برای گزارش نکردن خطاهای پزشکی

مطالب/ 20 دلیل برای گزارش نکردن خطاهای پزشکی

                           
      20 دلیل برای گزارش نکردن خطاهای پزشکی گزارش خطا
دوشنبه 5 مهر 1395
 هفته جهانی آگاه سازی درباره ایمنی بیمار

مطالب/ هفته جهانی آگاه سازی درباره ایمنی بیمار

                           
       هفته جهانی آگاه سازی درباره ایمنی بیمار 23 تا 29 اسفند هفته جهانی آگاه سازی درباره ایمنی بیمار
با شعار: هر روز، روز ایمنی بیمار است

سه شنبه 25 اسفند 1394
گواهی اعتباربخشی مرکز

صفحات/ گواهی اعتباربخشی مرکز

                           
      گواهی اعتباربخشی مرکز
پنجشنبه 9 بهمن 1393