برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آموزش ضمن خدمت

اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت

مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت

                           
      اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت بهبود کیفیت
يکشنبه 9 ارديبهشت 1397
اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت

مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت

                           
      اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت برنامه کلی سال 94
سه شنبه 20 مرداد 1394
اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت

مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت

                           
      اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت قابل توجه کلیه همکاران محترم
اصول آموزش به بیمار

يکشنبه 2 آذر 1393
اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت

مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت

                           
      اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت پایگاه داده ها
يکشنبه 2 آذر 1393
اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت

مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت

                           
      اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت آشنایی با طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع
يکشنبه 2 آذر 1393
اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت

مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت

                           
      اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت آشنایی با حقوق و تکالیف مندرج در آیین نامه اداري و استخدامی دانشگاهها
يکشنبه 2 آذر 1393
جزوات کتابخوانی آموزش ضمن خدمت کارکنان

صفحات/ جزوات کتابخوانی آموزش ضمن خدمت کارکنان

                           
      جزوات کتابخوانی آموزش ضمن خدمت کارکنان
پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391