برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز

فهرست اصلی
  برچسب شده با آموزش ضمن خدمت
مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت                            
      بهبود کیفیت
يکشنبه 9 ارديبهشت 1397
مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت                            
      برنامه کلی سال 94
سه شنبه 20 مرداد 1394
مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت                            
      قابل توجه کلیه همکاران محترم
اصول آموزش به بیمار

يکشنبه 2 آذر 1393
مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت                            
      پایگاه داده ها
يکشنبه 2 آذر 1393
مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت                            
      آشنایی با طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع
يکشنبه 2 آذر 1393
مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت                            
      آشنایی با حقوق و تکالیف مندرج در آیین نامه اداري و استخدامی دانشگاهها
يکشنبه 2 آذر 1393
صفحات/ جزوات کتابخوانی آموزش ضمن خدمت کارکنان                            
     
پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391