برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
  برچسب شده با آموزش ضمن خدمت
مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت                            
      بهبود کیفیت
يکشنبه 9 ارديبهشت 1397
مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت                            
      برنامه کلی سال 94
سه شنبه 20 مرداد 1394
مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت                            
      قابل توجه کلیه همکاران محترم
اصول آموزش به بیمار

يکشنبه 2 آذر 1393
مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت                            
      پایگاه داده ها
يکشنبه 2 آذر 1393
مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت                            
      آشنایی با طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع
يکشنبه 2 آذر 1393
مطالب/ اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت                            
      آشنایی با حقوق و تکالیف مندرج در آیین نامه اداري و استخدامی دانشگاهها
يکشنبه 2 آذر 1393
صفحات/ جزوات کتابخوانی آموزش ضمن خدمت کارکنان                            
     
پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391