برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش كشور

با پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ابلاغ وزارت بهداشت و درمان کشور :

مطالب/ با پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ابلاغ وزارت بهداشت و درمان کشور :

                           
      با پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ابلاغ وزارت بهداشت و درمان کشور : مرکز قلب و عروق شهید مدنی تبریز به عنوان " بیمارستان مستقل" معرفی شد.
سه شنبه 16 بهمن 1397
در راستای صدورمجوز پذیرش دوره فلوشیپی بیهوشی قلب صورت گرفت

مطالب/ در راستای صدورمجوز پذیرش دوره فلوشیپی بیهوشی قلب صورت گرفت

                           
      در راستای صدورمجوز پذیرش دوره فلوشیپی بیهوشی قلب صورت گرفت بازدید هیئت ارزشیابی وزارت بهداشت و درمان کشور از مرکز قلب شهید مدنی تبریز
يکشنبه 10 دي 1396
بازديد بازرس محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش كشور از بيمارستان قلب و عروق شهيد مدني تبريز

مطالب/ بازديد بازرس محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش كشور از بيمارستان قلب و عروق شهيد مدني تبريز

                           
      بازديد بازرس محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش كشور از بيمارستان قلب و عروق شهيد مدني تبريز بازديد بازرس محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش كشور، دكتر مخترع از بيمارستان قلب و عروق شهيد مدني، در راستاي اجراي برنامه طرح تحول نظام سلامت
دوشنبه 12 خرداد 1393