برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دستگاه براکی تراپی

با کمک خیرین استان:

مطالب/ با کمک خیرین استان:

                           
      با کمک خیرین استان: بخش رادیوتراپی مرکز قلب شهید مدنی تبریز نوسازی و توسعه می یابد.
دوشنبه 4 آذر 1398