برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پیوند قلبی تبریز

اعمال موفقیت آمیز پیوند قلب مرکز شهید مدنی تبریز

مطالب/ اعمال موفقیت آمیز پیوند قلب مرکز شهید مدنی تبریز

                           
      اعمال موفقیت آمیز پیوند قلب مرکز شهید مدنی تبریز سومین بیمار پیوند قلب مرکز قلب شهید مدنی تبریز مرخص شد.
شنبه 24 آذر 1397