برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ارزیابی اعتباربخشی ملی

ارزیابی اعتباربخشی ملی آموزشی مرکز قلب شهید مدنی تبریز

مطالب/ ارزیابی اعتباربخشی ملی آموزشی مرکز قلب شهید مدنی تبریز

                           
      ارزیابی اعتباربخشی ملی آموزشی مرکز قلب شهید مدنی تبریز به گزارش روابط عمومی مرکز قلب شهید مدنی ، در راستای ارتقاء کیفیت آموزش در مراکز آموزشی درمانی، ارزیابی کارشناسان وزارتی انجام شد.
شنبه 14 مرداد 1396