برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با جلسه توجیهی اعتباربخشی

جلسه توجیهی استاندارهای ملی اعتباربخشی ویرایش سوم سال 95

مطالب/ جلسه توجیهی استاندارهای ملی اعتباربخشی ویرایش سوم سال 95

                           
      جلسه توجیهی استاندارهای ملی اعتباربخشی ویرایش سوم سال 95 جلسه توجیهی استاندارهای ملی اعتباربخشی ویرایش سوم سال 95 در مرکز قلب و عروق شهید مدنی برگزار شد
شنبه 10 مهر 1395