کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

تاریخ : شنبه 28 فروردين 1400
کد 535

کسب امتیاز درجه یک مرکز قلب تبریز

کسب امتیاز درجه یک مرکز قلب تبریز در اعتباربخشی ملی وزارت بهداشت کشور
به گزارش روابط عمومی مرکز ، مرکز قلب و عروق شهید مدنی تبریز در اعتباربخشی ملی وزارت بهداشت و درمان کشور موفق به اخذ درجه یک در اعتباربخشی شد. در این ارزیابی علاوه بر بررسی خدمات پزشکی، پرستاری مجموعه خدمات تخصصی نیز مورد بررسی کیفی قرار گرفت.
در اعتباربخشی انجام یافته 19 محور شامل: رهبری و مدیریت ، مدیریت خطر حوادث و بلایا، مدیریت منابع انسانی و سلامت حرفه ای، مدیریت خدمات پرستاری، فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت، بهداشت محیط، مدیریت تجهیزات پزشکی، مدیریت عمومی بالینی، مراقبت حاد و اورژانس، پیشگیری و کنترل عفونت، مدیریت دارویی، خدمات تصویر برداری، خدمات آزمایشگاه، طب انتقال خون، خدمات سرپایی و تامین تسهیلات برای گیرنده خدمت و احترام به حقوق گیرنده خدمت مورد ارزیابی قرارا گرفت.
شایان ذکر است این مرکز توانست علی رغم ارتقاء شاخص ها و بهبود کیفیت همچون سال های متمادی رتبه خود را حفظ نماید.
  • تایید شده
  • در 1400/01/28
  • ساعت 14:28