کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

تاریخ : چهارشنبه 13 اسفند 1399
کد 533

ارزیابی جامع مرکز قلب شهید مدنی تبریز انجام شد

به گزارش روابط عمومی مرکز، رئیس بیمارستان قلب و عروق شهید مدنی تبریز .....
به گزارش روابط عمومی مرکز، رئیس بیمارستان قلب و عروق شهید مدنی تبریز گفت: در این ارزیابی علاوه بر بررسی خدمات پزشکی، پرستاری مجموعه خدمات تخصصی نیز مورد بررسی کیفی قرار می گیرد. 
دکتر صفایی ادامه داد: در این دوره اعتباربخشی 19 محور مورد ارزیابی قرار می گیرند که شامل رهبری و مدیریت ، مدیریت خطر حوادث و بلایا، مدیریت منابع انسانی و سلامت حرفه ای، مدیریت خدمات پرستاری، فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت، بهداشت محیط، مدیریت تجهیزات پزشکی، مدیریت عمومی بالینی، مراقبت حاد و اورژآنس، پیشگیری و کنترل عفونت، مدیریت دارویی، خدمات تصویر برداری، خدمات آزمایشگاه، طب انتقال خون، خدمات سرپایی، تامین تسهیلات برای گیرنده خدمت و احترام به حقوق گیرنده خدمت می باشد.
رئیس واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی مرکز نیز با این بیان که بیمارستان فوق تخصصی قلب و عروق شهید مدنی تبریز در دوره قبل اعتباربخشی حائز رتبه درجه یک گردیده است، ابراز امیدواری کرد در این دوره نیز که کارشناسان اعتبارسنجی وزارت بهداشت و درمان کشوری حضور دارند این بیمارستان بتواند باتوجه به ارتقاء شاخص ها و بهبود کیفیت رتبه خود را حفظ نماید.
  • تایید شده
  • در 1399/12/13
  • ساعت 8:17