برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 19 شهريور 1396
کد 435

آموزشهای مجازی اعتباربخشی ارزیابی پرستار

ارزیابی پرستاری ، Nursing Assessment

 مرکز آموزشی درمانی قلب و عروق شهید مدنی
اعتباربخشی ملی ایران
 آموزش هاي مجازی اعتباربخشي


پیام شماره 1
 محور مراقبت و درمان-زیر محور مراقبت های عمومی و بالینی
 کلید واژه: ارزیابی پرستاری
ارزیابی پرستاری به سه دسته تقسیم می گردد:
ارزیابی بدو پذیرش: ارزیابی جامع پرستاری که شامل تاریخچه بیمار، ظاهر کلی بیمار، معاینات فیزیکی و علایم حیاتی بیمار در بدو پذیرش می باشد.
ارزیابی به عمل آمده در هر شیفت کاری: ارزیابی کوتاه پرستاری که در آغاز هر شیفت کاری یا زمانی که در طول شیفت وضعیت بیمار تغییر پیدا می کند، صورت می پذیرد.
ارزیابی متمرکز: ارزیابی جامع پرستاری از یکی از سیستم های بدن مربوط به مشکل فعلی بیمار که ممکن است شامل یک یا چند سیستم بدن باشد.
در استاندارد ب 1-1 منظور از ارزیابی اولیه، ارزیابی بدو پذیرش بیمار می باشد
References: The Nursing ad Midwifery Board of Australia (NMBA)
 
نکته ها:
تا زمان ابلاغ فرم و نحوه ارزیابی اولیه پرستاری از سوی وزارت بهداشت:
1.ارزیابی اولیه می تواند در گزارش پرستاری یا در فرم تهیه شده توسط بیمارستان ثبت شود.
2.محدوده زمانی توسط بیمارستان تعیین می گردد (از زمان پذیرش تا 24 ساعت بعد از پذیرش می تواند متغیر باشد)
3.ارزیابی اولیه توسط کارشناس پرستاری انجام می شود.
4.انجام ارزیابی اولیه در استانداردهای ملی بیمارستانی ایران، در بخش های بستری ارزیابی می گردد.
منابع برای مطالعه بیشتر👇👇👇👇👇
Nursing Assessment

 
  • تایید شده
  • در 1396/06/19
  • ساعت 12:9