کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

تاریخ : چهارشنبه 3 خرداد 1396
کد 418

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 9

مركز آموزشي و درماني قلب و عروق شهيد مدني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز ، در نظر دارد واگذاري اياب و ذهاب كاركنان را بصورت مناقصه عمومي يك مرحله اي ، به شركت واجد شرايط و صلاحيت دار در موضوع مناقصه ، واگذار نمايد
مركز آموزشي و درماني قلب و عروق شهيد مدني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز ، در نظر دارد واگذاري اياب و ذهاب كاركنان را بصورت مناقصه عمومي يك مرحله اي ، به شركت واجد شرايط و صلاحيت دار در موضوع مناقصه ، واگذار نمايد متقاضيان محترم مي توانند جهت دريافت اسناد و شرايط مناقصه از مورخه 06/03/96 لغايت پايان وقت اداري مورخه 13/03/96 به دبيرخانه مركز به آدرس تبريز – خيابان دانشگاه روبروي پشمينه – مركز آموزشي و درماني شهيد مدني ، ساختمان اداري مراجعه فرمايند .
مهلت عودت مدارك به واحد مناقصه گذار از مورخه 16/03/96 تا ساعت 13 بعد از ظهر مورخه 25/03/96 به آدرس تبريز- خيابان گلگشت روبروي مركز آموزشي و درماني امام رضا (ع) ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تبريز طبقه سوم اتاق 311 دفتر محرمانه مي باشد .
در ضمن گشايش پاكت هاي  مناقصه در ساعت 15 بعدازظهر روز شنبه مورخ 27/03/96 در محل دفتر كميسيون مناقصات دانشگاه علوم پزشكي به آدرس تبريز – ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي طبقه همكف مديريت خدمات پشتيباني خواهد بود . كه حضور خود يا نمايندگان قانوني شركت كنندگان در جلسه گشايش مناقصه آزاد مي باشد .
سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 205/000/000ريال معادل دويست و پنج ميليون ريال مي باشد.
شركت كنندگان در مناقصه مي توانند بصورت چك بانكي تضميني يا ضمانت نامه بانكي و يا واريز به حساب سپهر 0102056435002 با شناسه پرداخت 910111687 نزد بانك صادرات شعبه شهيد بهشتي ( قابل واريز در كليه شعبات بانك صادرات ) بنام دانشگاه علوم پزشكي تبريز واريز نمايند .
مبلغ حدودي قرارداد سالانه 4/100/000/000 ( چهار ميليارد و يكصد ميليون ريال ) مي باشد.
 
دكتر ناصر صفايي
رئيس مركز

 
  • تایید شده
  • در 1396/03/03
  • ساعت 13:26