برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز

فهرست اصلی
دفترچه تلفن مرکز
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : بيمارستان شهيد مدني قسمت یا واحـد : مركز
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04133357767-9 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بيمارستان شهيد مدني قسمت یا واحـد : آي سي يو 1
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 233 - 232
شماره مستقیم : 04133363882 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بيمارستان شهيد مدني قسمت یا واحـد : آي سي يو 2
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 243 - 244
شماره مستقیم : 04133373920 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بيمارستان شهيد مدني قسمت یا واحـد : آي سي يو كودكان
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 502 - 345
شماره مستقیم : 04133373924 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بيمارستان شهيد مدني قسمت یا واحـد : آنژيو گرافي
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 228 - 229
شماره مستقیم : 04133372928 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بيمارستان شهيد مدني قسمت یا واحـد : آزمايشگاه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 461
شماره مستقیم : 04133373959 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بيمارستان شهيد مدني قسمت یا واحـد : آناليز پيس ميكر
اسامـی افــــراد : خانم باغباني شماره داخلــی : 466 - 465
شماره مستقیم : 04133373913 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بيمارستان شهيد مدني قسمت یا واحـد : اتاق عمل
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 224 - 223
شماره مستقیم : 04133360894 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بيمارستان شهيد مدني قسمت یا واحـد : امور اداري
اسامـی افــــراد : آقاي شيرازي شماره داخلــی : 293
شماره مستقیم : 04133375178 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بيمارستان شهيد مدني قسمت یا واحـد : اورژانس
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 200 - 500
شماره مستقیم : 04133373937 شمــاره فـکـس :
 
 
  دفترچه تلفن مرکز

  دريافت دفترچه تلفن راهنماي دانشگاه علوم پزشكي تبريز به صورت PDF
لينك دانلود

تعداد بازدید : 37987
 

نظرسنجی