کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

  مدیریت خدمات پرستاری مرکز
    
 

کاظم شیرازی
 
متولد :1346/6/15 شهر ملکان


 
تحصيلات:
  1. فارغ التحصيل رشته كارشناسي پرستاري سال 1369- دانشگاه علوم پزشكي تبريز
  2. فارغ التحصيل رشته كارشناسي ارشد مديريت استراتژيك –دانشگاه نبي اكرم 1390
  3. فارغ التحصيل رشته كارشناسي ارشد فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1395
تعداد بازدید : 16167
 

نظرسنجی