کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

  فرایند سیستم ارجاع مرکز
برنامه نظام ارجاع الكترونيك از اوايل سال 97 با هدف  تسهيل روند مراجعه علمي و اصولي بيماران طبق نقشه راه ارجاع تدوين و تا مراحل خوبي نيز پيش رفته است و اكثر بيماران از سطح يك ارجاع( در روستاها و شهرهاي كوچك و خانه هاي بهداشت ) با كد ارجاع الكترونيكي به سطح دو (  در شهرهاي بزرگ و متخصصين ) مراجعه ميكنند و كليه روند درمان و سرويسهاي ارائه شده به بيمار د ركليه سطوح قابل پيگيري و رهگيري ميباشد.
 
تعداد بازدید : 1940
 

نظرسنجی