کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

  مشخصات بخش های بستری
معرفی بخش ها
 
بخش جراحی زنان :
رئیس بخش: دکتر جودتی                               سرپرستار:خانم یگانه                 تعداد تخت:    33                                        
نوع خدمات دهی درمانی در این بخش شامل بیماران:
کاندید عمل، آنژیوگرافی، درمان طبی و زنان باردار بیمار قلبی

بخش کودکان و بزرگسالان:
رئیس بخش: دکتر صمدی                          سرپرستار:خانم فرحبد                      تعداد تخت:   20                                         
نوع خدمات دهی درمانی در این بخش شامل بیماران:
دراین بخش 10 تخت متخص کودکان کاندید عمل و آنژیو و 10 تخت دیگرشامل بزرگسالان درمان طبی، پیس میکر، EPS، الکتیوجراحی و آنژیوگرافی می باشد.

بخش داخلی مردان 1:
رئیس بخش: دکتر نامدار                       سرپرستار: خانم محمدزاده                       تعداد تخت: 33                                         
نوع خدمات دهی درمانی در این بخش شامل بیماران:
بیماران ACS، آن استیبل، آنژین ، آریتمی قلبی،  بیماران نیازمند پیس و یا دارای پیس، بیماران نارسایی قلبی –  بیماران با سکته قلبی- COPD( بیماران قلبی ریوی)، PTE ( آمبولی ریه)، فشار خون بالا

بخش داخلی مردان2 :
رئیس بخش: دکتر تابان                          سرپرستار: خانم قاسم زاده                     تعداد تخت: 31
نوع خدمات دهی درمانی در این بخش شامل بیماران:
بیماران ACS، آن استیبل، آنژین ، آریتمی قلبی،  بیماران نیازمند پیس و یا دارای پیس، بیماران نارسایی قلبی –  بیماران با سکته قلبی- COPD( بیماران قلبی ریوی)، PTE ( آمبولی ریه)، فشار خون بالا
 
بخش داخلی زنان:
رئیس بخش: دکترخضرلو                          سرپرستار:خانم کاظمی                    تعداد تخت: 32
نوع خدمات دهی درمانی در این بخش شامل بیماران:
بیماران ACS، آن استیبل، آنژین ، آریتمی قلبی،  بیماران نیازمند پیس و یا دارای پیس، بیماران نارسایی قلبی –  بیماران با سکته قلبی- COPD( بیماران قلبی ریوی)، PTE ( آمبولی ریه)، فشار خون بالا

بخش جراحی مردان:
رئیس بخش: دکترنصیری                          سرپرستار:خانم پورعلی                       تعداد تخت: 32
نوع خدمات دهی درمانی در این بخش شامل بیماران:
کاندید PCI(بالن) – بیماران نیازمند کاشت تجهیزات قلبی( پیس میکر و...-بیماران نیازمند شوک الکترونیکی – جراحی های بای پس – انواع اعمال جراحی دریچه- بیماران دارای سوراخ قلبی و بیماران مادرزادی دارای بیماری قلبی

بخش سی سی یو 4 (VIP)
رئیس بخش: دکترسهرابی                         سرپرستار:خانم کاظمی                        تعداد تخت: 18
نوع خدمات دهی درمانی در این بخش شامل بیماران:
 آنژین صدری – انفارکتوس قلبی- اختلالات عروق قلبی- فشار خون بالا – نارسایی و  بیماران پیوند قلبی

بخش های آی سی یو 1-2
رئیس بخش 1: دکتر بیله جانی                         سرپرستار:خانم زاهدی                   تعداد تخت: 11
رئیس بخش 2: دکتر نگارگر                             سرپرستار:خانم کریمی                   تعداد تخت: 11
نوع خدمات دهی درمانی در این بخش شامل بیماران:
جراحی های باز قلبی و بیماران آنژیوپلاستی
 
بخش آی سی یو کودکان:
رئیس بخش: دکترمیری نژاد                          سرپرستار:خانم صداقت                     تعداد تخت: 7
نوع خدمات دهی درمانی در این بخش شامل بیماران:
جراحی های قلبی کودکان- آنژیوپلاستی - درمان طبی

بخش آی سی یو ریه:
رئیس بخش: دکترانصارین                         سرپرستار:خانم مرادپور                          تعداد تخت: 8
نوع خدمات دهی درمانی در این بخش شامل بیماران:
بیماران با مشکلات قلبی و ریوی و بیماران اینتوبه ای

بخش های سی سی یو 1-2-3
رئیس بخش 1: دکتر صالحی                          سرپرستار:خانم میزانی                       تعداد تخت: 13
رئیس بخش 2: دکتر سپرهم                          سرپرستار:خانم متین پور                    تعداد تخت: 15
رئیس بخش 3: دکترکاظمی                          سرپرستار:خانم فقیه                           تعداد تخت: 15
 
 
 
نوع خدمات دهی درمانی در این بخش ها شامل بیماران:
بیماران ام آی – بیماران نیازمند پیس میکر- انواع آریتمی های قلبی- شوک ICD- شوک کاردیوژنیک – فشار خون بالا – آموبولی ریه – ACS و بیماران نارسایی قلبی

 
تعداد بازدید : 4578
 

نظرسنجی