برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز

فهرست اصلی

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
بیماریهای قلب و عروق
استاد
گروه طب فیزیکی و توانبخشی
دانشیار
جراحی قلب و عروق
استاد
بیماریهای قلب و عروق
دانشیار
گروه آموزشی بیهوشی
استادیار
جراحی قلب و عروق
استاد
جراحی قلب و عروق
استاد
بیماریهای قلب و عروق
استادیار
بیماریهای قلب و عروق
استادیار
بیماریهای قلب و عروق
دانشیار
جراحی قلب و عروق
دانشیار
جراحی قلب و عروق
دانشیار
گروه بیماریهای قلب و عروق کودکان
استادیار
دکتر حسین ساطع
بیماریهای قلب و عروق
استادیار
دکتر احمد سپرهم
بیماریهای قلب و عروق
استاد
بیماریهای قلب و عروق
دانشیار
گروه طب فیزیکی و توانبخشی
استاد
بیماریهای قلب و عروق
استاد
جراحی قلب و عروق
استاد
دكتر محمود صمدي
گروه بیماریهای قلب و عروق کودکان
دانشیار
بیماریهای قلب و عروق
استاد
بیماریهای قلب و عروق
استادیار
بیماریهای قلب و عروق
استاد
گروه بیماریهای قلب و عروق کودکان
استادیار
بیماریهای قلب و عروق
دانشیار
بیماریهای قلب و عروق
استادیار
گروه بیماریهای قلب و عروق کودکان
استادیار
گروه آموزشی بیهوشی
دانشیار
بیماریهای قلب و عروق
دانشیار
جراحی قلب و عروق
استادیار
بهمن نقی پور
گروه آموزشی بیهوشی
دانشیار
گروه آموزشی بیهوشی
استاد
دکتر محمد نوری
آزمایشگاه
دانشیار
جراحی قلب و عروق
استادیار

نظرسنجی