کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
بیماریهای قلب و عروق
استاد
گروه طب فیزیکی و توانبخشی
دانشیار
جراحی قلب و عروق
استاد
بیماریهای قلب و عروق
دانشیار
گروه آموزشی بیهوشی
استادیار
جراحی قلب و عروق
استاد
جراحی قلب و عروق
استاد
بیماریهای قلب و عروق
استادیار
بیماریهای قلب و عروق
استادیار
بیماریهای قلب و عروق
دانشیار
جراحی قلب و عروق
دانشیار
جراحی قلب و عروق
دانشیار
گروه بیماریهای قلب و عروق کودکان
استادیار
دکتر حسین ساطع
بیماریهای قلب و عروق
استادیار
دکتر احمد سپرهم
بیماریهای قلب و عروق
استاد

نظرسنجی