برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
 برگ نوبت دهی جراحی قلب

 نام بيمار      : ..................................................

نوع عمل     : ..................................................

شماره رديف: ............................................ .....

نام جراح      : ..................................................

 لطفا موارد زير به دقت مطالعه گردد . در صورت وجود نقص در هر يك از موارد زير بيمارستان از بستري نمودن بيمار معذور خواهد بود .