برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز

فهرست اصلی
 برگ نوبت دهی جراحی قلب

 نام بيمار      : ..................................................

نوع عمل     : ..................................................

شماره رديف: .................................................

نام جراح      : ..................................................

 لطفا موارد زير به دقت مطالعه گردد . در صورت وجود نقص در هر يك از موارد زير بيمارستان از بستري نمودن بيمار معذور خواهد بود .