برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
 برگ نوبت دهی آنژیو

 

نام بيمار                : ........................................                                            

كانديد                    : ........................................

شماره رديف         : .........................................

نام كارديولو‍‍ژيست : .........................................

تاريخ مراجعه         :.........................................

تاريخ مزبور صرفا جهت تكميل پرونده مي باشد ،بستري بيمار بعد از تكميل پرونده بر اساس تختهاي خالي ساعت 13 همانروز اعلام خواهد شد.