شنبه 5 اسفند 1396 - 08 جمادى الثانية 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
 
امروز : 1357
ديروز : 3141
ماه : 15512
 
  کمیته تغذيه و رژيم هاي درماني

 

دبير كميته:

خانم نفیسه رهنما

رسالت كميته:

بررسي ميزان نياز به مواد غذايي (رژيمي – معمولي ) از نظر كمي و كيفي

نظارت بر تهيه مواد اوليه غذايي ،غذاهاي رژيمي ،نگهداري به شيوه بهداشتي

نظارت مستمر بر نحوه تهيه ،آماده سازي و سرو مواد غذايي

برنامه كنترل كيفي و كمي مواد غذايي

نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از پودر هاي اينترال TPN ،مايعات صاف شده

نظارت بر رعايت بهداشت آشپزخانه

تهيه گزارش سالانه

نظارت بر تعويض وسايل پخت – ظروف مستعمل و ....

اعضاء كميته:

مدير بيمارستان

يك نفر متخصص داخلي ترجيحا" گرايش غدد

كارشناس تغذيه

كارشناس بهداشت محيط

يك نماينده از دفتر پرستاري

يك نفر نماينده از واحد خدمات