شنبه 5 اسفند 1396 - 08 جمادى الثانية 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
 
امروز : 1333
ديروز : 3141
ماه : 15488
 
  کمیته بهبود کیفیت
 
 رسالت کمیته:

كميته بهبود كيفيت مسئول پيشبرد هماهنگ و يكپارچه فعاليتهاي بهبود كيفيت و ارتقاء ايمني بيمار در راستاي اعتباربخشی ملی بیمارستانهای کشور مي باشد

آیئن نامه داخلی کمیته بهبود کیفیت
 
 

اعضاء كميته بهبود كيفيت در مركز :

o       رئيس بيمارستان (رئيس كميته)

o       معاون آموزشي بيمارستان

o       مدير بيمارستان

o       مدير خدمات پرستاري

o       مسئول واحد بهبود کیفیت و در صورت نیاز کارشناس دفتر بهبود

o       مسئول ایمنی بیمار مرکز

o       سوپروايزر آموزشي

o       سوپروایزر کنترل عفونت

o       مسئول كميته هاي بيمارستاني

o       رؤساي بخش هاي اورژانس، اتاق عمل، جراحي، داخلي و كودكان

دبیر کمیته: مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان (آقای علیرضا واحدپور)