يکشنبه 2 ارديبهشت 1397 - 05 شعبان 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  کمیته اخلاق پزشکی و موازين شرعي
   
 دبیر کمیته: 
آقای خلیل برجسته مشمول
اعضاء کمیته:

نماينده اي از كميته طرح انطباق در دانشگاه

نماينده رئيس بيمارستان

يك نفر پزشك شاغل از افراد پيش كسوت و مشهور به اخلاق حسنه

دو نفراز  پزشكان خوشنام كه به تعهد دين و حسن اخلاق و حسن طبابت شهرت داشته با معرفي رئيس بيمارستان

نماينده انجمن اسلامي بيمارستان

روحاني آشنا به امور بيمارستان

يك پزشك خانم

يك نفر پرستار به معرفي مترون 

 
 رسالت کمیته:
ارائه رهيافتهاي لازم در زمينه نحوه استفاده مطلوب از يافته هاي علوم تجربي و پارا كلينيك
و مراعات ارز شهاي متعالي اسلام در امور پزشكي – شرح وظايف بر اساس امر به معروف و نهي از منكر