يکشنبه 2 ارديبهشت 1397 - 05 شعبان 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
 
امروز : 1496
ديروز : 3009
ماه : 4505
 
  طرح تکریم


 فلوچارت رسيدگي به شكايات  
 شرح وظایف مسئولین طرح تکریم از ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 1- اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی از طریق بروشور ، کتاب راهنما و.......
 2- بازنگری و اصلاح و مهندسی مجدد روشهای انجام کار به منظور ایجاد سهولت و افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به مردم 
 3- نصب العین قرار دادن منشور اخلاقی سازمان ، به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع 
 4- نظر خواهی از مراجعان به اداره ها ، درباره کیفیت خدمت دهی به چگونگی برخورد کارکنان 
 5- ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور تشویق و تنبیه کارکنان که موجب رضایت خدمت گیرندگان می شود و برخورد با کارکنان خطا کار 
 6- نظر سنجی از مردم درباره رضایت آنان از کیفیت خدمت رسانی دستگاههای دولتی 
 7 – شفاف و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع 
 8- آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی در مورد نیاز به خدمت گیرندگان 
 9 – جلوگیری از ا سراف و پرهیز از مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان 
 10- در دسترس قرار دادن فرم نظر سنجی ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم )
 11- جنب بندی فرم ماهانه نظر سنجی از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم ) و در اختیار مدیران واحد ها قرار دادن و ارسال نسخه ای به واحد طرح تکریم از ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
 12- همکاری و پیگیری همه جانبه با مسئولین در جهت برگزاری کلاسهای آموزشی در راستای طرح تکریم 
 13- اطلاع رسانی به موقع به مراجعین قبل از تغییر و تحول و جابه جایی واحد خدمات دهنده