يکشنبه 2 ارديبهشت 1397 - 05 شعبان 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
 
امروز : 1519
ديروز : 3009
ماه : 4528
 
  کمیته های بیمارستانی


رديف

اسامي كميته

تناوب برگزاري

1

بهبود كيفيت

6

2

دارو درمان

4

3

اخلاق پزشكي

12

4

مدارك پزشكي و فناوري اطلاعات

12

5

حفاظت فني و بهداشت كار

12

6

ايمني مادر و نوزاد و ترويج زايمان طبيعي و تغذيه با شيرمادر

12

7

بهداشت محيط

12

8

كنترل عفونت بيمارستاني

12

9

طب انتقال خون

6

10

کمیته اورژانس  تعیین تکلیف

12

11

کمیته اورژانس تریاژ

4

12

مرگ و مير،عوارض،اسيب شناسي و نسوج

12

13

مرگ كودكان 1-59 ماهه

4

14

مرگ مادران

12

15

مرگ پري نتال

12

16

احيانوزادان

24

17

بحران ويلايا

12

18

CPR

4

19

آموزش

12

20

گردشگری

6

20

کسورات

6

21

تغذیه

4